21.12.2011

Notesów c.d.

Ten, nieco drewniany ;-) może dla jakiegoś leśniczego ;)