09.08.2012

Delicious! Smaki Lata.

Na okoliczność wyzwania w Pomorskie Craftuje Delicious! Smaki Lata powstał smakowicie letni przepiśnik...


Pozdrawiam ze smakiem :-)