24.05.2014

TAG part 2

TAGS Part 2 :-)

 Z rozpędu powstał drugi :-)
Chyba mnie wciągnęło i będzie ich więcej w niedalekiej przyszłości.
Jeszcze raz zgłoszę się do Maj z szablonem/maską w UHK (maska - zegar)
ale również do Monday Challenge: Botanical w SSS.

And here goes another one :-)
I guess I am in a addiction process and there will be more of them.
Once again I am sending it to Maj z szablonem/maską at UHK (stencil - clock)
and for Monday Challenge: Botanical at SSS.