12.12.2017

Za oknem śnieg


Śnieżna scenka outdoor'owa :-)