3.04.2024

DOCUMENTED


Hej!
Dzisiejszy projekt utrzymany jest w czerni i bieli nie przypadkowo. 
Jest to kartka dla kolegi-fotografa, miłośnika czarno-białych zdjęć. 
Kartka z okazji pierwszej indywidualnej wystawy swoich fotografii. 
Niewiele jest na niej mediowego szaleństwa ale jest dość przestrzennie. 

Hi!
Today's project is in black and white, not by accident.
This is a card for a fellow photographer who loves black and white photos.
The card is made as a gift for first individual exhibition of his photographs.
There's not much media craziness on it, but it's quite dimensional.