17.04.2024

MOSTY


Hej, 
Dzisiejsza kartka to pożegnanie Kierownika Projektów Kolejowych
zajmującego się budową mostów. Stąd motyw oraz cytat. 
Kartka jest przestrzenna, kombinacja papieru i wycisków z foremek czyli tak jak lubię. 
Z pomocą mostową przyszła mi kolekcja Stamperii Vagabond. 

Hi,
Today's card is a farewell to the Railway Project Manager
involved in the construction of bridges. Hence the paper elements and quote.
The card is a dimensional mix of paper and mold castings, just the way I like it.
The Stamperia Vagabond collection came in handy with this theme.